ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


กรมบัญชีกลาง
สำนักพัฒนาสังคม
ระบบสารสนเทศ
แบบสำรวจ บก.01


แผนปฏิบัติงาน

รวมแผนปฏิบัติงาน

 

ขออภัยค่ะ....กำลังปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติงานปี 2554article

รายงานปียงานแผนปฏิบัติ 2554

หน้า 1/1
1
[Go to top]***** ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วย ที่ 45 *****

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๕ จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ ๖๒/๕๐ ถนน :  สุขยางค์ อำเภอ : เมือง
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๐๐๐

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ - ถนน :  - อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙      เบอร์แฟกซ์:  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙
อีเมล : sdc45@dsdw.mail.go.th,nikomyala@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sdc45yala.org