dot
dot
dot


กรมบัญชีกลาง
ระบบสารสนเทศ


แผนปฏิบัติงาน

 

 
แผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ Action Planแผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๕๘article

 แผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ Action Plan

หน้า 1/1
1
[Go to top]***** ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา *****

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ ๖๒/๕๐ ถนน :  สุขยางค์ อำเภอ : เมือง
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๐๐๐

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :  เลขที่ - ถนน :  - อำเภอ : บันนังสตา
จังหวัด :ยะลา      รหัสไปรษณีย์ : ๙๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙      เบอร์แฟกซ์:  ๐๗๓-๒๖๑๕๑๒,๐๗๓-๒๗๔๘๓๙
อีเมล : sdc45@dsdw.mail.go.th,nikomyala@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sdc45yala.org